Her vil vi prøve å få med mest mogleg handelshistorie frå øya. Butikkar som er og har vore:

  • Coop Marked Longva – tidlegare Flemsøy Forbruksforening
  • Longva Servicesenter
  • A.O. Longva & Co
  • Martinus E. Rogne
  • Longva Handelsforening
  • Bernt P. Flem («Elvestadbuda»)
  • Handel i Knutgarden/Bergum på Flem
  • Handel i Gamlem-stabburet på Rogne

Det har også vore handel mange stader på øya i tidlegare tider. Opplysningar om handelsverksemd vert mottekne med takk.