Det var Jon P. Flem og svogeren Peder J. Flem som bygde og starta Flems Møbelfabrikk i 1947/48. Fabrikken låg på Jon sitt gardsbruk som vart kalla Myrane (Larstun, bnr. 18), på ei utskilt tomt med namn Myrstad. Såleis vart også fabrikken i daglegtalen heitande Myrstad.

Jon hadde gått i snikkarlære på Stranda og i Sykkylven og arbeidde på fleire møbelfabrikkar før han starta sin eigen på Stranda under krigen, saman med to andre. Såleis hadde han både kunnskap om og erfaring frå møbelproduksjon då han flytta tilbake til øya for å ta over småbruket heime.

Fabrikklokale
Vel tilbake starta Jon å planlegge møbelfabrikk på heimegarden saman med svogeren Peder. Fabrikken vart bygt på marka nedom gamleskulen på Flem. På grunn av bakgrunnen til Jon, kunne dei ta sjansen på å bygge fabrikklokale med ein gong, i staden for å starte i kjellaren i det små, som var det vanlege denne tida.

Fabrikkbygninga vart oppført av tyskebrakker som dei kjøpte på Dombås, demonterte og frakta med tog til Åndalsnes. Derifrå vart dei frakta med fiskebåten Husland, som tilhøyrde Jon sine svograr på Fjørtofta, til kaia på Longva. Tomt og murar stod klare, og brakkene vart montert.

Produksjonen
Det som vart laga på Flems Møbelfabrikk den første tida var «salongar» – altså stolar og sofaer til bruk i stova. Desse produkta vart ikkje gjort heilt ferdige på fabrikken her. Dei laga treverket til møblane, lakkerte og polerte og fullførte alt trearbeidet.

Men trekking og stopping gjorde dei ikkje sjølve; det vart sett vekk til to fabrikkar som dreiv med møbeltapetsering – Ramstaddal Lenestolfabrikk i Sykkylven og Kortgård Konfeksjonsfabrikk i Fannefjorden, Molde. Der fekk stolar og sofaer naudsynt trekk, stopping og puter.

I 1950/51 vart det bygt på ein 2. etasje med tanke på å få etablert ein konfeksjonsfabrikk. Dette lukkast ikkje; i staden vart ein møbeltapetserar tilsett slik at møblane kunne fullførast på staden. Såleis vart det no produsert heilt ferdige stolar og salongar på fabrikken. Putene var det Kjellaug Flem, kona til Jon, som sydde.

Flem MøbelfabrikkProduktutvikling
Design og utvikling av møblane vart for det meste gjort lokalt. Mellom anna vart øyrelappstolen utvikla av Paul Flem (son av medeigar Peder J. Flem), som arbeidde på fabrikken dei fire første åra.

Etter kvart tok dei til å lage andre produkt, mellom anna nokre mindre stoltyper og småbord med tre bein og ulike former på plata. Møblane vart selt både direkte til folk i distriktet og til møbelforretningar i Ålesund.

Det siste produktet som vart utvikla og produsert på fabrikken, var såkalla glidestolar, ein slags forløpar til kvilestolane. Ryggen og setet var hengsla saman slik at når ein la seg bakover i stolen, bikka ryggen bakover, og setet glei framover. Det var nok mange heimar i nærområdet som hadde møblar frå Flems Møbelfabrikk i stova, og kanskje finst dei framleis i somme hus.

Det kunne vere opptil åtte – ti personar som arbeidde på Myrstad på det meste. Dei fleste var fastbuande på øya, men i periodar var det òg tilreisande som kom for å jobbe på fabrikken.

Lynnedslag og brann
Det vart ei brå og dramatisk avslutning på Flems Møbelfabrikk då lynet slo ned 28. oktober1959. Sjeldan har vel uttrykket «eksplosjonsarta brann» passa betre. Lokala var overtent i løpet av nokre minutt, og det var med nød og neppe folk berga seg ut. Det vert sagt at heile bygninga brann ned på ein time!

Brannen starta i lakkeringsrommet. Johan Longvastøl dreiv og lakkerte då lynet slo ned. Han fortel at lakkpistolen vart slått ut av handa hans, og han såg det briste av ei vifte som stod og gjekk. Så stod heile rommet med nylakkerte møblar brått i full fyr! Det var som ein eksplosjon.

Til alt hell stod døra til lakkverkstaden open, slik at Johan kunne springe rett ut i fabrikklokalet. Viss ikkje kunne han ha vore fanga i ei felle. Elden spreidde seg fort, og i løpet av nokre minutt stod heile bygninga i full fyr.

Oppe på kontoret såg Jon røyk og flammar kome opp langs ytterveggen. Han samla saman papir som låg på skrivebordet og la dei i det brannsikre dokumentskapet. Så sprang han til trappa til første etasje, men den var alt sperra av elden. Vindauget var einaste vegen ut. Mellom 1. og 2. etasje var ein gesims som Jon steig på og hoppa derifrå ned på bakken, der hjelpande hender tok imot.

Brannvernet rykte ut med ei motorisert brannsprøyte som det var vanskeleg å få start på, og ei handdriven sprøyte med heller liten kapasitet. Sjølv om det var rikeleg med vatn i nærleiken, så monna innsatsen lite og inkje mot dei ville flammane. Ei motorbrannsprøyte kom òg med båt frå Austnes, men fabrikken var nærmast nedbrent før den var på plass.

Heldigvis kom alle seg ut i god behold, og ingen vart skadd. Men fabrikken brann ned til grunnen, og bortsett frå litt handverkty gjekk absolutt alt tapt – også mopeden til Karl P. Flem, som stod parkert ved inngangsdøra. Unntaket var dokumentskapet, som overlevde eldhavet og varmen.

Det var eit svært lokalt torever som herja denne dagen. På Flem var det skybrot og styrtregn, og brannmannskapet henta vatn frå ein stor dam som regnet hadde laga like ovanfor vegen. Men lenger inne på øya fall det ikkje ein drope!

Stort tap
Brannen kom på det mest uheldige tidspunktet som tenkjast kunne. I andre høgda var det lagra mykje ferdige møblar som skulle sendast nokre dagar seinare, og fabrikken hadde fullt opp å gjere med tingingar for levering innunder jul. Dei nye, ferdige glidestolane nådde heller aldri ut på marknaden.

Flems Møbelfabrikk vart ikkje oppattbygd. Etter brannen arbeidde Jon P. Flem andre stader i nokre år, mellom anna på ein møbelfabrikk på Lillehammer. Så vende han heim og bygde ein mindre fabrikkbygning på murane som stod att. Der hadde han dreiebenk og laga mellom anna lysestakar, skåler, vasar og oskebeger.

Dette kasta kanskje ikkje så mykje av seg, for i 1966 starta Jon med eggproduksjon i fabrikklokalet. Sidan bygde han på både nedover og oppover til den bygninga som står på staden i dag. I 1987 tok dottera Aud over hønseriet og dreiv det til ho avslutta dette i 1996.

Den andre eigaren, Peder J. Flem, gjekk tilbake til sitt gamle yrke som fiskar.


Kommentarer

Flems Møbelfabrikk — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>