Til alle tider har fisken i havet vore svært viktig for folket her ute på Nordøyane. Fisken har gitt mat på bordet og skaffa inntekter til å betale skatten og pengar til å investere både i båt og gard når det var gode år.

Langs kysten var det fisken i havet og gardsbruket på land som var livsgrunnlaget. Dette har skapt omgrepet «fiskarbonde», som beskriv kombinasjonen fiske og landbruk. Det må ikke oppfattast som ein yrkestittel på ein mannsperson, men er nemninga på ei livsform meir enn ein næringsveg, med sin eigen kultur og levemåte. Hus, heim og familie er inkludert i omgrepet.

Heilt fram til midten av 1900-talet var fiskarbonden ei viktig «yrkesgruppe» på øyane. Han var altså både fiskar og bonde – dreiv sjøen vinterstida og garden i ledige stunder sommarhalvåret. Men det var som regel kvinnene som hadde mest arbeid og største ansvaret med gardsdrifta ettersom mennene gjerne la mest vekt på sjødrifta.

Sidan sjøen og fisket har hatt så stor betydning for folket her, vil det bli ein fyldig bolk om dette i den generelle delen av bygdeboka. For oversikta sin del, er emnet fiskeri delt i fleire delar som «Fisket», «Fiskebåtar», Fiskeleiting», «Havet gav og tok» o.fl. – sjå menyen til høgre.

Der er ikkje stoff under alle titlane enno, og mykje av det som alt er der, er som ein kladd å rekne. I somme tilfelle er der spørsmål langsmed, som eg håper på hjelp til å finne svar på.

Tilbakemeldingar av alle slag – ris og ros, tankar og meiningar, innspel og aktuelle opplysningar m.m. er velkomne.

Legg gjerne igjen ein kommentar nedanfor.


Kommentarer

Fiskeri — 2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>