Skulen  har vore og er ein svært viktig institusjon i samfunnet. At opplysning, opplæring og utdanning er av største betydning for utvikling, vokster og velstand, har folk og styresmakter vore medvitne om i generasjonar og såleis brukt mykje av sine ressursar på.

Dei siste tiåra har barnehagen også fått stadig større betydning. Det er slutt på den tida at mor er heime og tek seg av borna medan far er på sjøen eller anna arbeid. Begge partar har arbeid utanfor heimen, og dessutan vert barnehagen i stadig større grad sett på som ein viktig del av oppsedinga og opplæringa til borna.

(Opplysningar, synspunkt og kommentarar er velkomne, likeins gode bilete.)


Kommentarer

Barnehage og skule — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>