Det er mange personar som står fram på ein eller annan måte i eit samfunn. I dette tilfellet har vi valt ut fem personar, ein frå kvar matrikkelgard på øya, som har gjort seg bemerka kvar på sitt vis.

Dessverre er det dårleg med likestilling mellom kjønna. Med eitt unntak har alle dei utvalde vore død i over hundre år, og så langt tilbake i tid var det berre mennene som hadde høve til å gjere noko «ekstraordinært». Kvinnene sin plass var i heimen, og dei hadde små sjansar til å gjere seg bemerka utad.

Dei fem mennene som vil bli omtalt her er (etter alder):

Tomas Longva – han som fann Storegga
Store-Knut Rogne – mannen med kjempekreftene
Olaus Fjørtoft – samfunnsfornyar og matematikar
Ludvig Uri – forfattar og salmediktar
Anton Flem – skogmann og industripionér

Som vanleg set vi pris på kommentarar, synspunkt, nye opplysningar osv.


Kommentarer

Framståande personar — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *