Alle menneske har sjølvsagt ei historie. Somme av dei utmerkar seg på ein eller annan måte eller står fram litt tydelegare enn dei fleste av oss. Nokre av desse vert omtalt på desse sidene, og omtalen skal etter planen inn i bygdeboka. Alle vil kanskje ikkje vere einige i utvalet som er gjort – slik vil det vel alltid vere.

I dette tilfellet er det valt ut fem personar, ein frå kvar matrikkelgard på øya, som har gjort seg bemerka kvar på sitt vis. Elles vil mange andre frå øya bli omtalt i større eller mindra grad i samband med historier innanfor dei ulike kategoriane som går fram av menyen til høgre.

Dessverre er det dårleg med likestilling mellom kjønna. Med eitt unntak har alle dei utvalde vore død i over hundre år, og så langt tilbake i tid var det berre mennene som hadde høve til å gjere noko «ekstraordinært». Kvinnene sin plass var i heimen, og dei hadde små sjansar til å gjere seg bemerka utad.

Dei fem mennene som vil bli omtalt her er (etter alder):

Tomas Longva – han som fann Storegga
Store-Knut Rogne – mannen med kjempekreftene
Olaus Fjørtoft – matematikar og samfunnsfornyar
Ludvig Uri – forfattar og salmediktar
Anton Flem – skogmann og industripionér

Korrigering av faktafeil og nye opplysningar er som vanleg velkomne.


Kommentarer

Framståande personar — 2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>