Flemseidet ute ved Geita vert kalla Eiane lokalt. Dersom namnet på staden er rett, har det truleg ‘eid’ som opphav (jfr. Tverreidet; uttalen skal vere med stum d). Men opplysninga nedanfor kan bety at vi må revurdere namnet.

I Arnfred Slyngstad si bok «Skjergardsnamn frå Sunnmøre» (Oslo 1951) står det slik (s. 92):
«Heiagrynnet er ein skreifiskeplass. Det har truleg namn etter Heiagarden (eit tunnamn) på Flem. I halvemålet vert det ofte sagt Eiagrynnet og Eiagarden. Det tyder då fiskeplassen som dei brukte på Heiagarden.»

Boka finn du på Nasjonalbiblioteket.

Det kan bety at Heia(garden) eller Heiane er det rette namnet, med ordet ‘hei’ som opphav. Det stemmer i så fall betre med geografien på staden, etter mi meining. Så har (h)alvemålet endra namnet for lenge sidan.


Kommentarer

Nye opplysningar — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>