– kan seiast å vere det nettet av faste anlegg og «system» som trengst for å få samfunnet til å fungere meir eller mindre effektivt.

Det kan vere ei definisjonssak kva som høyrer inn under infrastruktur, men her på denne nettstaden brukar vi det berre for å ordne dei mange artiklane i kategoriar og såleis skape litt orden og oversikt for lesaren.

Under denne overskrifta vil du finne:

  • vegar og bruer
  • båt- og ferjeruter
  • biltransport
  • post og telefon
  • elektrisk kraft
  • hamner og kaier
  • vassforsyning
  • bustadfelt
  • aldersomsorg
  • gravplass

Kommentarar, synspunkt og innspel er som alltid velkomne.


Kommentarer

Infrastruktur — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *