Salet av brennevin på Ulla tok slutt i 1886, og om lag på same tid vart det skipa eit fråhaldslag på Flemsøy/Skuløy. Det var i aktivitet fram til omkring 1910. Elias H. Rogne var i mange år formann, men møteboka er bortkoma, så fleire opplysningar om dette laget er ikkje å finne.

Eit nytt (eller «nyreist» frå det førre) fråhaldslag på øya vart skipa i 1916. På første sida av møteboka står det slik:
«Møtebok for Flemsøy avhaldslag, nyreist heilagtorsdag 1. juni 1916 ved E. Sæter.»
Denne Sæter var truleg ein person i fylkesfråhaldslaget si teneste.

Til styre i laget vart desse valde:

Karl G. Rogne, formann
Olaus O. Longva, varaformann
Johan P. Longva, kasserar
Peter I. Flem
Johan P. Flem
Sevrin P. Rogne

Interessa for fråhaldssaka var tydelegvis stor på øya, for på denne skipingsdagen vart det innmeldt heile 78 medlemer. Snart etter teikna det seg femten nye.

Det første året vart det halde to møte omframt skipingsmøtet. I 1917 var det to møte i laget, og året etter berre eitt, då det vart valt nytt styre. Den 17. mai 1919 vart det halde fest i fråhaldslaget til inntekt for agitasjonsfondet for folkerøystinga om forbod mot sal av brennevin og vin, som skulle haldast 5. og 6. oktober dette året.

Den 18. september same år var Gerhard Kjølås frå fylkeslaget på vitjing og heldt foredrag om fråhaldsarbeidet og folkerøystinga som snart skulle vere. Etterpå vart det valt ei nemnd som hadde til oppgåve å sjå etter at alle som kunne, møtte fram for å gi si stemme 5. og 6. oktober.

I møteboka er det for 7. oktober notert at med unntak av nokre som var sjuke, møtte alle røysteføre, og resultatet vart så godt som eit samstemmig «ja» (til forbod).

Dei komande åra var det jamt eit møte i året som er notert i møteboka – som regel i samband med ein omreisande foredragshaldar. Siste møtet som er notert var i desember 1925, med foredrag av Anna Birkeland. Formann då var Sevrin Rogne.

Nye opplysningar og kommentarar er velkomne!


Kommentarer

Fråhaldslag — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *