Eit «bedehuslag» vart skipa i 1916 (?) med føremål å få oppført eit bedehus på øya. Det var Frimisjonen og dei andre misjonslaga på øya som gjekk saman om å få bygt eit bedehus. I statuttane vart det difor fastsett at «alle som forkynner Guds ord» utan omsyn til kva protestantisk truvedkjenning dei høyrer til, skal ha rett til å tale i huset. Bedehuset er såleis ein sjølvstendig institusjon og høyrer ikkje til nokon bestemt kristeleg samskipnad.

Bedehuset stod ferdig til bruk i 1920.

(Meir info kjem.)


Kommentarer

Longva bedehus — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *